Zásady ochrany údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Dober. elektromontáže s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc, Olomouc 779 00, Czechia, email: dokoupil@dober.cz, tel: 739 166 971 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( https://dober.cz/ ). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali. .

Jak vaše informace používáme:

informace, které o vás shromažďujeme, budeme používat k následujícím účelům: .

Administrativní informace

Pokud budeme chtít vaše informace použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše informace použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterým souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Vaše práva:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo na získání kopie vašich osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu dokoupil@dober.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Soubory cookie atd.

< Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech volby v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zabezpečení:

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:

elektromontáže s.r.o., Lazecká 57/6, Olomouc, e-mail: dokoupil@dober.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.